Agglomererade

Genom att agglomerera kallsvällande stärkelse blir produkten lättare att lösa i vatten. Agglomerering innebär att kallsvällande stärkelse sprayas med vatten. Vattnet gör att stärkelsekornen klistras ihop till sammansatta korn som har hög löslighet.

Agglomererade produkter används tex i snabbnudlar och soppor.